אגרגטור הזנה

Saturday Morning Breakfast Cereal - Twins

Saturday Morning Breakfast Cereal - לפני 6 שעות 54 דקות


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
Wait, wait, what's your policy on supplying nutrients to offspring?


Today's News:

Saturday Morning Breakfast Cereal - We

Saturday Morning Breakfast Cereal - ב', 07/16/2018 - 14:42


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
You have to admire her proper pronunciation of French desserts while pretending not to be plotting to murder her entire family.


Today's News:
You know what you need.

Gentleman's Single-use Unlubricated Monocles from SMBC - Webcomic Merchandise

Negative Results

XKCD - ב', 07/16/2018 - 06:00
P.S. We're going to the beach this weekend, so I'm attaching my preregistration forms for that trip now, before we find out whether it produces any interesting results.

Saturday Morning Breakfast Cereal - College Level Mathematics

Saturday Morning Breakfast Cereal - א', 07/15/2018 - 16:19


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
The point I'm trying to make is that we should have some government-guaranteed loans for the purchase of exotic cats.


Today's News:

Saturday Morning Breakfast Cereal - Good

Saturday Morning Breakfast Cereal - ש', 07/14/2018 - 17:15


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
Technically, cutting people into meat is an environmental win on two fronts.


Today's News:

Saturday Morning Breakfast Cereal - Osteensibly

Saturday Morning Breakfast Cereal - ו', 07/13/2018 - 16:55


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
I consider panel 3 an unappreciated Zen-like state.


Today's News:

An Apple for a Dollar

XKCD - ו', 07/13/2018 - 06:00
I'd like 0.4608 apples, please.

Saturday Morning Breakfast Cereal - Ambition

Saturday Morning Breakfast Cereal - ה', 07/12/2018 - 16:42


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
If he had just fantasized about drawing webcomics, he could've been happy.


Today's News:

Saturday Morning Breakfast Cereal - Time

Saturday Morning Breakfast Cereal - ד', 07/11/2018 - 16:23


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
Later, it turns out they made a minus sign error. Luckily for her, psychologists proved love is an illusion in the meantime.


Today's News:

Wall Art

XKCD - ד', 07/11/2018 - 06:00
At first, I moved from pokémon posters to regular oil paintings, but then these really grumpy and unreasonable detectives from the Louvre showed up and took them all. They wouldn't even give me back my thumbtacks!

Saturday Morning Breakfast Cereal - Calculate

Saturday Morning Breakfast Cereal - ב', 07/09/2018 - 14:49


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
I think I first bumped into this concept on an old betterexplained.com post, but now I can't seem to find it!


Today's News:

Stargazing 2

XKCD - ב', 07/09/2018 - 06:00
I mean, it wasn't exactly MY thesis. When the FAA came to shut down our observatory for using the telescope mirror to shine light at airplanes, I took a thesis and a bunch of doctorates from the supply cabinet on my way out.

Saturday Morning Breakfast Cereal - Organs

Saturday Morning Breakfast Cereal - א', 07/08/2018 - 14:15


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
I'm sorry, sir. Due to decades of alcoholism, you've developed a stiff upper lip.


Today's News:

Saturday Morning Breakfast Cereal - Financial Literacy

Saturday Morning Breakfast Cereal - ש', 07/07/2018 - 16:56


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
The deep lesson of the notion of opportunity cost is that every single second of your life is lived suboptimally.


Today's News:

עונג שבת: גלגלי מכונית על דרך חצץ

עונג שבת - ו', 07/06/2018 - 19:06
״עבורי, אין אף מדיום אמנותי אחר שאפשר לחזור אליו בתדירות כל כך גבוהה או להמשיך לספוג ממנו בלי למצות או להשתעמם״ – קייטי קראצ׳פילד מ-Waxahatchee, על, ניחשתם נכון, מוזיקה יברך האל את Lizzo! בכל פעם שנדמה שאין תקווה, או שהעולם הזה זקוק למנה הגונה של שמחת חיים, או שהפרצוף החמוץ הזה צריך שידביקו לו חיוך […]

Saturday Morning Breakfast Cereal - Noun

Saturday Morning Breakfast Cereal - ו', 07/06/2018 - 13:28


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
Fifty years after 'verb' becomes a verb, someone will create 'deverb' which means the same thing as 'verb.'


Today's News:

OEIS Submissions

XKCD - ו', 07/06/2018 - 06:00
 The submission numbers for my accepted OEIS submissions in chronological order

Saturday Morning Breakfast Cereal - Knock Knock

Saturday Morning Breakfast Cereal - ה', 07/05/2018 - 15:10


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
There is no 'you' to not find this joke funny.


Today's News:
שלב תוכן