אגרגטור הזנה

Saturday Morning Breakfast Cereal - Only me!

Saturday Morning Breakfast Cereal - ה', 06/22/2017 - 17:47


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
And that first AI will immediately create a new AI that claims to be the only true form of consciousness.

New comic!
Today's News:

Hey Houston! Just about a week until BAHFest proposals are due, and we need to see more! We'd especially like to see more proposals from women. So, please do us a favor and nudge your nerdy friends.

Saturday Morning Breakfast Cereal - A Reason

Saturday Morning Breakfast Cereal - ד', 06/21/2017 - 17:00


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
And the further back in time we go, the shittier it gets!

New comic!
Today's News:

Saturday Morning Breakfast Cereal - Hot Lava

Saturday Morning Breakfast Cereal - ד', 06/21/2017 - 16:45


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
Wow, I've penetrated your fortress as if it were made of pillows!

New comic!
Today's News:

Thanks geeks :)

Once Per Day

XKCD - ד', 06/21/2017 - 06:00
I'm not totally locked into my routine—twice a year, I take a break to change the batteries in my smoke detectors.

Saturday Morning Breakfast Cereal - Science Abridged

Saturday Morning Breakfast Cereal - ג', 06/20/2017 - 16:00


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
Join me, sisters and brothers, and together we shall badly abridge the world!

New comic!
Today's News:

Hope you like it, geeks!

Saturday Morning Breakfast Cereal - Conversation

Saturday Morning Breakfast Cereal - ג', 06/20/2017 - 15:45


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
I wonder how badly robots will damage our ability to be basically decent with our humans.

New comic!
Today's News:

Saturday Morning Breakfast Cereal - Smartphones

Saturday Morning Breakfast Cereal - ג', 06/20/2017 - 15:30


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
It's nice to know app developers want us to be so productive.

New comic!
Today's News:

Stay tuned for two more updates...

Lex Luthor

Dotan's Distractions - ג', 06/20/2017 - 00:32

My former testicle gave me both girls and paternity leave in the form of chemotherapy treatments, which started a week after the birth. After a first week with 5 consecutive days of treatment come two weeks of recovery, and by the end of the second week, most of the symptoms of the first week’s treatment seem to have faded. But this weekend I understood I was losing my hair, it was coming off in clumps like cotton wool unraveling.

So with the help of my parents, I went Lex Luthor.

האשך לשעבר שלי אירגן לי לא רק ילדות אלא גם חופשת לידה, בצורת טיפולי הכימותראפיה שהתחילו שבוע אחרי הלידה. אחרי שבוע ראשון של 5 ימי טיפול, באים שבועיים של התאוששות, ואכן רוב הסימפטומים של השבוע הראשון נעלמו, אבל בסופ״ש הבנתי שהשיער יורד, נתלש כמו צמר גפן. אז בעזרת ההורים, עשיתי לקס לותר.

Saturday Morning Breakfast Cereal - Dark Matter

Saturday Morning Breakfast Cereal - ב', 06/19/2017 - 15:01


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
Bonus points to anyone who makes a Feynman diagram.

New comic!
Today's News:

We're launching a new thing tomorrow morning! Stay tuned, geeks!

Election Map

XKCD - ב', 06/19/2017 - 06:00
Luckily for my interpretation, no precincts were won by the Green Party.

Saturday Morning Breakfast Cereal - Geopolitics

Saturday Morning Breakfast Cereal - א', 06/18/2017 - 16:45


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
All pain is massage now!

New comic!
Today's News:

Hey Houstonians! We need your proposals for BAHFest. Come be part of the show with Jorge Cham, and astronaut Nicole Stott!

Athena

Canimal's Blog - א', 06/18/2017 - 10:04
Clothing: Athena - by CanimalHair: 62B by Barberyumyum, Feathers by Lindy AluveauxHead: AnnaGrey by Catwa Skin: Adriana by Atelier Pepe
Shoes: Stagioni by Maitreya Now exclusively at Tres Chic event.

Shylo

Canimal's Blog - א', 06/18/2017 - 10:01
Clothing: Shylo - by CanimalHair: Ramsey by TruthHead: AnnaGrey by Catwa Skin: Adriana by Atelier Pepe 
Now exclusively at Cosmopolitan event.

Saturday Morning Breakfast Cereal - Safety

Saturday Morning Breakfast Cereal - ש', 06/17/2017 - 18:27


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
One day, we'll have personal robot servants who realize human bodies are the major source of dust in the house.

New comic!
Today's News:

You can still win an early copy of Soonish by predicting the awful future here!

עונג שבת: כותבת בחשיכה

עונג שבת - ש', 06/17/2017 - 00:01
עבר לא מעט זמן מאז פתחתי את העונג עם שיר של אהוב הבלוג יהוא ירון, והתגעגעתי. השבוע יצא סינגל חדש מתוך אלבום חדש ליהוא, קוראים לו ״דברים כבדים כמו כפרה״ ותוכלו למצוא אותו בהמשך העונג. אבל מה שלפת לי את הלב, בצורה שונה מאוד אבל למעשה גם דומה מאוד לדרך שבה לפתו את הלב שלי […]

Saturday Morning Breakfast Cereal - Znurg

Saturday Morning Breakfast Cereal - ו', 06/16/2017 - 17:30


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
I'm just saying, we can't confirm that it's false.

New comic!
Today's News:

Magnetohydrodynamics

XKCD - ו', 06/16/2017 - 06:00
Magnetohydrodyanmics combines the intuitive nature of Maxwell's equations with the easy solvability of the Navier-Stokes equations. It's so straightforward physicists add "relativistic" or "quantum" just to keep it from getting boring.

Saturday Morning Breakfast Cereal - Mona Lisa

Saturday Morning Breakfast Cereal - ה', 06/15/2017 - 16:59


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
Would you rather burn the Mona Lisa or have your eyes be on your BUTT forever.

New comic!
Today's News:

Wanna win an early, FREE copy of Soonish? Click here!

Saturday Morning Breakfast Cereal - The Miserable Streak

Saturday Morning Breakfast Cereal - ד', 06/14/2017 - 17:00


Click here to go see the bonus panel!

Hovertext:
I actually wrote that last panel several months ago. Hopefully it's still 'funny'.

New comic!
Today's News:

If you're a US backer and haven't yet signed up for bonus rewards, please go here!

שלב תוכן