חדשות אתגר קרת

שלב תוכן EK News
EK News - LiveJournal.com
Updated: לפני 8 דקות 38 שניות

Photo by Ewa Szatybelko

ש', 11/01/2014 - 07:31

Etgar Keret at Jakub Sazczesny's "Keret House", Warszawa
Photo: Ewa Szatybelko

November dates, USA

ו', 10/31/2014 - 03:45
November appearances of Etgar Keret in the USA:

Tel Aviv Noir at Goodreads

א', 10/05/2014 - 01:06
"For Tel Aviv Noir, Etgar Keret and Assaf Gavron have masterfully assembled some of Israel's top contemporary writers into a compulsively readable collection."-- Goodreads

Israel’s Other War

ו', 08/01/2014 - 10:03
Twelve years, five operations against Hamas (four of them in Gaza), and still we have this same convoluted slogan. Young men who were only first-graders during Operation Defensive Shield are now soldiers invading Gaza by land. In each of these operations there have been right-wing politicians and military commentators who pointed out that “this time we’ll have to pull all the stops, take it all the way, until the end.” Watching them on television, I can’t help but ask myself, What is this end they’re striving toward?- Etgar Kerret, The New Yorker

Why I will never leave Israel, despite it all

ו', 08/01/2014 - 09:55
‪I’m a son of Holocaust survivors – not at the ideological level, but at the instinctive level. I watched my parents get up in the morning, rejoicing that they lived in a place where they were not persecuted for their origins and could speak in their own language. Where they could be a free people in our land [Keret is quoting from “Hatikva,” Israel’s national anthem]. Somehow, I absorbed that this was something really essential and important. My parents suffered a lot until they came to this place. Because of that, it’s hard for me, at the reflexive level, to even consider the idea of not living here‬.- Interview with Maya Sela, "Haaretz"